دیدار مدیر عامل با رئیس آموزش پرورش خفر

photo 2018-02-24 19-13-