دفتر مرکزی استان فارس . شهرستان جهرم . میدان شهدا . خیابان شهید رجایی . نبش کوچه 29 . طبقه اول بنیاد خیریه موج مهربانی
دفتر دوم استان فارس . شهرستان جهرم . میدان شهدا . خیایان جمهوری اسلامی . کوچه 4 . پاساژ آفتاب . طبقه همکف دفتر بنیاد خیریه موج مهربانی
09227440313 - 09226692741 - 07154220274
info@mojmehrbani.ir