جوانان, دولت

حضور مدیر عامل و اعضای بنیاد خیریه در نشست صمیمانه جوانان با دولت

به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه موج مهربانی

مدیر عامل و تعدادی از اعضای بنیاد خیریه موج مهربانی در نشست صمیمانه نخبگان ، جوانان و دولت شرکت کردند.

این دیدار در سالن اجلاس سران با حضور تعدادی از وزیران دولت تدبیر و امید برگزار شد .

مدیر عامل بنیاد خیریه موج مهربانی گزارشی از عملکرد این بنیاد را خدمت جناب آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و مشائر رییس جمهور جناب آقای حسین فریدون تقدیم نمودند.

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین