کتاب, موج مهربانی, نمایشگاه کتاب, جهرم

بازدید هوشنگ مرادی کرمانی از نمایشگاه کتاب جنوب فارس

اخبار بنیاد خیریه موج مهربانی, [۱۳.۱۲.۱۶ ۰۱:۲۱]به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه موج مهربانی در تار

به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه موج مهربانی در تاریخ 20 آذر ماه سال جاری در جریان بازدید آقای هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده کتاب داستان های مجید از نمایشگاه کتاب جنوب فارس از غرفه بنیاد

خیریه موج مهربانی دعوت به عمل آوردند.

الطافی مدیر عامل بنیاد خیریه موج مهربانی توضیحاتی از عملکرد و فعالیت بنیاد خیریه موج مهربانی و طرح ( اهدای کتاب ، اهدای اندیشه ) به استاد هوشنگ مرادی کرمانی دادند.

هوشنگ مرادی کرمانی گفتند : از شما اعضای بنیاد خیریه موج مهربانی که این کار بسیار زیبا را انجام میدهید سپاسگزارم.

نویسنده کتاب داستان های مجید گفتند :

از شما عزیزان ممنونم که ترویح کتاب و کتابخوانی را انجام میدهید و نشر دهنده علم و فرهنگ در مناطق محروم و روستایی می باشید . کار شما بسیار جالب و زیباست .

 

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین