اعضا, مجمع, فارس

اعضای مجمع سازمان مردم نهاد فارس انتخاب شدند

مدیر عامل بنیاد خیریه موج مهربانی آقای مهرداد الطافی با حداکثر آراء عضو مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان فارس شدند.

ایرنا_ مجمع انتخاباتی سازمان های مردم نهاد استان فارس برگزار شد و اعضای این مجمع برای مدت دوسال انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار ایرنا در این مجمع که پنجشنبه در محل خانه جوانان شیراز و با حضور نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و استانداری فارس برگزار شد ، کاندیدهای شرکت کننده به بیان دیدگاه های خود

پرداختند و سپس رای گیری آغاز شد.

در پایان این مجمع از 13 کاندیدای شرکت کننده 9 نفر انتخاب شدند و جواز حضور در مجمع ملی سازمان های مردم نهاد کشور را کسب کردند.

رضا ترابی ، حمیدرضا اسلامی ، مهدیس معصومی ، فاطمه پورکاظم ، حسن صلواتی ، آرزو حسین آبادی ، لیلا مختاری ، بهرام حسن زاده و مهرداد الطافی به عنوان اعضای مجمع برای مدت 2 سال انتخاب

شدند.

http://www.irna.ir/fars/fa/news/82403029 

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین