سه شنبه 29 خرداد 1397

اردو, جهادی, مهربانی, مانیان

شادی کودکان روستای مانیان با اقدام جهادی موج مهربانی ها

اعضای بنیاد خیریه موج مهربانی با حضور در روستای مانیان شهرستان جهرم اقدام به ترمیم و رنگ آمیزی دیوار های دبستان این روستا کردند.

سارا افروشه دبیر بنیاد خیریه موج مهربانی در گفتگو با خبرنگار پسین جهرم گفت : اعضای بنیاد خیریه در ادامه فعالیت های عام المنفعه و بشر دوستانه خود این هفته باحضور در روستای مانیان بخش

سیمکان اقدام به رنگ آمیزی بخشی از مدرسه کوثر این روستا کردند.

وی افزود: ترمیم و رنگ آمیزی دیوارهای مدرسه از اقداماتی بود که در این اردوی یک روزه جهادی توسط اعضای بنیاد موج مهربانی انجام شد.

افروشه بیان کرد: هزینه این برنامه افزون بر 600 هزار تومان بود که تمام آن توسط بنیاد خیریه موج مهربانی و به همت خیرین تامین شده است.

http://pasinejahrom.ir/news/show/5768