مهربانی, لبخندآسان, فارس, جهرم, سیمکان, روستای آغون, رنگ آمیزی, امام رضا (ع), مدرسه

در روز میلاد امام رضا (ع) مدرسه روستای آغون رنگ آمیزی گردید+تصاویر

مدرسه آغون

به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه موج مهربانی

در روز میلاد امام رضا (ع) دبستان روستای آغون بخش سیمکان رنگ آمیزی گردید.

الطافی مدیر عامل بنیاد خیریه موج مهربانی در گفتگو با روابط عمومی این بنیاد گفت :

با حضور اعضای این بنیاد در مدرسه شهید محمد روستا بخش سیمکان روستای آغون رنگ آمیزی این مدرسه یک روزه به اتمام رسید.

وی افزود : هزینه این رنگ آمیزی بالغ بر 500 هزار تومان بود که تمام آن توسط خیرین و بنیاد خیریه موج مهربانی جمع آوری شده بود .

الطافی در پایان از تمام خیرین و اعضای بنیاد خیریه موج مهربانی که ما را یاری کردند تشکر کرد.

تصاویر:

 

مدرسه آغون2

مدرسه آغون3

مدرسه آغون5

مدرسه آغون6

مدرسه آغون7

http://T.me/mojmehrbani1

 

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین