جهرم, همراهیتان بی نظیر است, بنیاد خیریه موج مهربانی, شورای شهر

نامه به شورای شهر شهرستان جهرم

نامه شورای شهر

بسمه تعالی

"بار دیگر به مسئولان تایید میکنم از مجموعه های خود جوش مردمی که در سراسر کشور مشغول کار فرهنگی هستند ، حمایت کنند "
مقام معظم رهبری

اعضای محترم پنجم شورای شهر و روستا

سلام علیکم
احتراما به استحضار میرساند انتظارات و مطالبات سمن های شهرستان از شورای های اسلامی شهر و روستا به شرح ذیل به حضورتان تقدیم میگردد:

1_ تدوین برنامه مشارکت مردم در انجام امور اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، فرهنگی ، آموزشی و امور رفاهی مطابق بند 5 وظایف شورای شهر و تعیین و اعلام روش های اجرای آن به صورت شفاف به همگان .
2_  مطابق بند 7 وظایف شوراء اعلام عام و استراتژی ها ، سیاست ها ونوع همکاری با سمن ها همراه با شفافیت بودجه های تخصیص یافته و شاخص های انتخاب سمن ها و ارائه ی گزارش نتایج آن به همه ی سمن ها .
3 _ تاکید بر شاخص تخصص و تجربه ی عملی سمن ها برای همکاری مشترک با شورای شهر و شهرداری ها و پرهیز مجدانه . از هرگونه روابط غیر متعارف در واگذاری طرح ها و برنامه ها .
4 _ استفاده موثر از مشاوره های تخصصی و حرفه ای سمن ها در کار گروه ها و کمیسیون ها تخصصی مربوطه .
5 _ همکاری موثر شوراها و به تبع آن شهرداری ها با سمن ها در بهره مندی از سرمایه داوطلبانه ملی جهت کمک به بهبود خدمات شهری در اقشار مختلف اجتماعی از جمله : زنان و جوانان .

مهرداد الطافی
مدیرعامل ، عضو مجمع ملی سازمان های مردم نهاد


فاطمه افروشه
دبیر بنیاد خیریه موج مهربانی

T.me/mojmehrbani1

Mojmehrbani.ir

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین