مهربانی, لبخندآسان, کودکان بی بضاعت, مهرانه, بندرعباس, بنیادخیریه موج مهربانی, لوازم التحریر, هرمزگان

دیدار با مدیر کل کمیته امداد استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه موج مهربانی

مهرداد الطافی مدیر عامل و تنی چند از اعضای این بنیاد با جناب آقای اله یاری مدیر کل کمیته امداد استان هرمزگان و جناب آقای دکتر تراهی قائم مقام استان دیدار و گفتگو کردند.

الطافی افزود در این دیدار پیرامون همکاری های دو جانبه بین اداره کل کمیته امداد استان هرمزگان و بنیاد خیریه موج مهربانی صحبت گردید که بتوان از ظرفیت های این بنیاد در مناطق محروم استان هرمزگان بیشتر استفاده گردید.

مدیر عامل بنیاد خیریه موج مهربانی افزود: در این دیدار پیرامون اشتغال زنان سرپرست خانوار صحبت گردید که ان شاالله یک نمایندگی از خانه اشتغال بنیاد خیریه موج مهربانی در شهرستان بندر لنگه صورت می پذیرد.

هم چنین در پایان این دیدار حدود 400 پک لوازم التحریر با همکاری بانک آینده در مناطق محروم بشاگرد و رودان توزیع گردید.

در این سفر جناب آقای سعید صحرائیان مدیر واحد پشتیبانی و جناب آقای مجید رمضانی عضو بنیاد خیریه موج مهربانی همکاری نمودند.

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین