اهدای کتاب توسط کانون فرهنگی و آموزشی قلم چی

به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه موج مهربانی 

تعداد 120 جلد کتاب توسط کانون فرهنگی و آموزشی قلم چی جهرم به بنیاد خیریه موج مهربانی اهدا شد.

حمید نورزاد در گفتگو با روابط عمومی این بنیاد گفت: تعداد 120 جلد کتاب کمک درسی، تست کنکور و ... می باشد که توسط کانون فرهنگی و آموزشی شهرستان جهرم به بنیاد خیریه موچ مهربانی اهدا شد.

وی افزود: همه ی این کتاب ها در حد نو بوده و برای ساخت کتابخانه در روستاهای محروم به این بنیاد اهدا شده است.

الطافی مدیر عامل بنیاد خیریه موج مهربانی از مسئولین کانون فرهنگی و آموزشی قلم چی تقدیر و تشکر کرد.

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین