توزیع لوازم التحریر در استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه موج مهربانی

ارسال حدود 400 پک لوازم التحریر شامل: مداد، خودکار، جامدادی، دفتر و.... با همکاری بانک آینده به استان هرمزگان و  بین دانش آموزان نیازمند در روستاهای کش تخت، سیت، رستم آباد، دهوست، سگن و روستای کپری دهوست پایین شهرستان بشاگرد استان هرمزگان توزیع شد.

 

روستای کش تخت

 

روستای سیت

 

روستای رستم آباد

 

روستای دهوست

 

روستای سگن

 

روستای کپری دهوست پایین

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین