برگزاری کلاس های آموزشی

به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه موج مهربانی به همت معلمین داوطلب

کلاس های آموزشی و علمی و تقویتی دروس ریاضی ، زبان ، علوم ، فزیک ، شیمی  ، زیست و ... 

برای مقاطع مختلف تحصیلی ویژه دانش آموزان تحت پوشش بنیاد خیریه موج مهربانی برگزار می گردد.

معلمین داوطلب سرمایه های ما هستند🌹

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین