مشاوره تحصیلی دانش آموزان مستعد تحصیل

🔸پیگیری تحصیل دانش آموزان تحت پوشش یکی از اهداف ماست.

به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه موج مهربانی مشاوره کنکور ، آموزش تست زنی و برنامه ریزی درس خوانی ویژه دانش آموزان تحت پوشش بنیاد خیریه موج مهربانی به همت مشاوران برتر کشور به صورت داوطلبانه در بنیاد خیریه موج مهربانی برگزار می گردد.

🍀تعداد ۱۵ نفر از دانش آموز این بنیاد در کنکور سراسری سال ۹۹ شرکت میکنند.
 
🍀همچنین در کنکور سال گذشته تعداد ۵ نفر از دانش آموزان  شرکت نموده که ۳ نفر آنها قبول شده اند.
🔆مهندسی نفت دانشگاه دولتی کازرون
🔆حسابداری دانشگاه پیام نور
🔆علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین