اردو, جهادی, مهربانی

دبستان بهار روستای دشت دال بخش سیمکان

به نام او که هرچه داریم از آن اوست

صدها فرشته بوسه برآن دست میزنند 

کز کار خلق یک گره بسته وا کنند

 

به همت بنیاد خیریه موج مهربانی در میلاد سراسر نور پیامبر مهربانی ها در دبستان بهار روستای دشت دال بخش سیمکان انجام گرفت .

1- مرمت و رنگ آمیزی دیوار های مدرسه

2- مرمت و رنگ آمیزی تخته سیاه مدرسه 

3- نصب تور فوتبال و آماده سازی زمین ورزش 

4- تعمیر و رنگ آمیزی درب ورودی مدرسه

5- مرمت و تجهیز سرویس بهداشتی

6- برگزاری مسابقه و اهدای جایزه

با هزینه ای بالغ بر یک میلیون و پانصد هزار تومان 

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین