مهربانی, موج مهربانی, رحلت, امام خمینی, خیریه

پیام تسلیت رحلت حضرت امام خمینی (ره)

 

emam khumeini1

 

گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز
بلبل به هوای گل چه شیداست هنوز
رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا
لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز
رحلت جانسوز خمینی کبیر(ره) تسلیت باد

بنیاد خیریه موج مهربانی