فارس, موج مهربانی, جهرم, خیریه, تسلیت, ایام لیالی قدر , ایام قدر

ایام لیالی قدر را تسلیت می گوییم

شب قدر

كوفه نقطه ننگيست بر جغرافياي هستي كه قرن هاست ديگر مردي به خود نديده.......

«بنیاد خیریه موج مهربانی ایام لیالی قدر را بر تمام مسلمین جهان تسلیت عرض مینماید»

 

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین