فارس, جهرم, تسلیت, امام صادق

شهادت امام جعفر صادق(ع) تسلیت باد

رحلت امام جعفر صادق

امام صادق علیه  السلام می فرمایند:

بهشتیان چهار ویژگی دارند:

 رویی گشاده،زبانی گویا،قلبی مهربان ودستی بخشنده

 

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین