موج مهربانی, جهرم, خیریه, همراهیتان بی نظیر است, روزدختر

میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و روزدخترتهنیت باد

روز دختر

میلاد حضرت فاطمه معصومه(س)و روزدخترتهنیت باد

آیامیدانید 177 نفر دختر نیازمند تحت پوشش بنیاد خیریه موج مهربانی می باشند و از خدمات ما بهره میبرند.

همراهشان باشید:                               #7270*97*788*

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین