سه شنبه 29 خرداد 1397

بنیاد خیریه موج مهربانی, روزپزشک, ابوعلی سینا, بنیادخیریه موج مهربانی, دانش, تعهد, پزشکان

روز پزشک گرامی باد

روز پزشک


بنیاد خیریه موج مهربانی یکم شهریورماه، زادروز دانشمندِ فرزانه ابوعلی سینا و روز پزشک را گرامی می دارد و دانش، تعهد و مهربانی پزشکان مهرمند را می ستاید.

T.me/mojmehrbani1
Mojmehrbani.ir