بنیاد خیریه موج مهربانی, روزپزشک, ابوعلی سینا, بنیادخیریه موج مهربانی, دانش, تعهد, پزشکان

روز پزشک گرامی باد

روز پزشک


بنیاد خیریه موج مهربانی یکم شهریورماه، زادروز دانشمندِ فرزانه ابوعلی سینا و روز پزشک را گرامی می دارد و دانش، تعهد و مهربانی پزشکان مهرمند را می ستاید.

T.me/mojmehrbani1
Mojmehrbani.ir

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین