اردو, حادثه, بنیاد خیریه موج مهربانی, دانش آموز

درگذشت دانش آموزان را تسلیت می گوییم

درگذشت دانش آموزان

شیرینی عیدمان،تلخ شد

دختران دانش آموز با شادى راهى اردو شدنداماافسوس كه به مقصد نرسيدند.
 
بنیاد خیریه موج مهربانی اين حادثه تلخ رابه خانواده اين عزيزان ومردم ايران تسليت مى گويد

T.me/mojmehrbani1

Mojmehrbani.ir

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین