همراهیتان بی نظیر است, بنیاد خیریه موج مهربانی, روزجهانی عصای سفید, نابینایان

23 مهر روز جهانی عصای سفید

روز جهانی عصای سفید

۱۵ اﮐﺘﺒﺮ _۲۳ مهر #روز_ﺟﻬﺎﻧﯽ_ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ 
به آنهااحترام بگزاریم وبرای آنها ارزش قائل شویم .
 
#بنیاد_خیریه_موج_مهربانی  
#همراهیتان_بی_نظیر_است 
 
07154220274

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین