همراهیتان بی نظیر است, بنیاد خیریه موج مهربانی, فقر, مبارزه با فقر, فقر فرهنگی, فقرزدایی

25 مهر روز جهانی ریشه کنی و مبارزه با فقر

فقر

هر فرد با هر توانی برای ریشه کنی فقر باید تلاش کند.
#فقر_فرهنگی
#فقر_آموزشی
عضویت در یک NGO با محور فقر زدایی می تواند یگ گام بلند در این راستا باشد.
54220274

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین