تسلیت, بنیاد خیریه موج مهربانی, کرمانشاه, زلزله

حادثه زلزله کرمانشاه را تسلیت می گوئیم

کرمانشاه

تعدادی از هموطنان عزیزمان را در حادثه زلزله کرمانشاه از دست دادیم ، با همه کرمانشاه و خانواده های داغدار هم دردیم و برای درگذشتگان مغفرت و برای بازماندگان صبر را آرزومندیم.

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین