چهارشنبه 27 تير 1397

تسلیت, بنیاد خیریه موج مهربانی, کرمانشاه, زلزله

حادثه زلزله کرمانشاه را تسلیت می گوئیم

کرمانشاه

تعدادی از هموطنان عزیزمان را در حادثه زلزله کرمانشاه از دست دادیم ، با همه کرمانشاه و خانواده های داغدار هم دردیم و برای درگذشتگان مغفرت و برای بازماندگان صبر را آرزومندیم.