مهربانی, همراهیتان بی نظیر است, بنیاد خیریه موج مهربانی, صدقه, ماه صفر

اول ماه صفر صدقه فراموش نشود

ماه صفر

فردا اول ماه صفر است
صدقه فراموش نشود
 
شماره کارت:
6037991899789469
 
بانک ملی/ بنیاد خیریه موج مهربانی
 
درگاه اینترنتی:
 
پرداخت موبایلی:
 

همراهیتان بی نظیر است, بنیاد خیریه موج مهربانی, فقر, مبارزه با فقر, فقر فرهنگی, فقرزدایی

25 مهر روز جهانی ریشه کنی و مبارزه با فقر

فقر

هر فرد با هر توانی برای ریشه کنی فقر باید تلاش کند.
#فقر_فرهنگی
#فقر_آموزشی
عضویت در یک NGO با محور فقر زدایی می تواند یگ گام بلند در این راستا باشد.
54220274

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین