روستا, بنیاد خیریه موج مهربانی, عشایر, همدلی, همبستگی

روز روستا و عشایر

روز عشایر

سلام 
 
امروز روز روستا و عشایر است
زندگی روستایی برای همه ما تداعی همدلی و همبستگی ست
بنیاد خیریه موج مهربانی افتخار می کند که ۸۰ درصد فعالیت های خود را در مناطق محروم روستایی و عشایر انجام داده است .
 
 
روابط عمومی بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین