کمپین مبارزه با کرونا

بنیاد خیریه موج مهربانی در نظر دارد با همراهی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور جهرم بسته های بهداشتی را آماده سازی کرده و در میان اقشار نیازمند و بی ضاعت توزیع نماید.

 این بسته بهداشتی شامل: الکل ضدعفونی کننده، دستکش و ماسک و... می باشد.
 هزینه تهیه هر بسته 35 هزار تومان می باشد.

شماره کارت جهت کمک های مردمی :

6274121940044829
بانک اقتصاد نوین، بنیاد خیریه موج مهربانی

 امیداست که با همت و سخاوتمندی شما مردم عزیز، هیچ کدام از هموطنان مان بخاطر عدم وجود وسایل بهداشتی در معرض بیماری قرار نگیرند.

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین