حقوق قانونی وب‌سایت

۱ - مطالب وبسایت بنیاد خیریه موج مهربانی صرفاً به منظور اطلاع رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و یا کسب اطلاعات تخصصی در حوزه‌های مالی، حمایتی و درمانی بنیاد خیریه موج مهربانی می‌باشند.

۲ - حقوق لوگو، تصاویر (اعم از عکس یا ویدئو) و طراحی‌های این وبسایت منحصراً متعلق به بنیاد خیریه موج مهربانی بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به مؤسسه، فقط با صدور مجوز کتبی از طریق روابط عمومی (07154220274) مجاز است.

۳ - بنیاد خیریه موج مهربانی با این باور که تمامی افراد قصد خیر و کمک به دانش آموزان را دارند از همه شما عزیزان تقاضا می‌کند در صورتیکه قصد استفاده از نام و لینک بنیاد خیریه موج مهربانی و یا تبلیغ در سایت خود را دارید، این کار را با اطلاع و کسب موافقت مؤسسه (07154220274) انجام دهید. هر گونه استفاده از نام، لوگو و لینک بدون کسب موافقت کتبی بنیاد خیریه موج مهربانی غیر قانونی بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.

۴ -بنیاد خیریه موج مهربانی به جز دفاتری که مشخصات آنها در وبسایت قید شده، شعبه یا دفتر نمایندگی دیگری در ایران یا خارج از ایران ندارد

 

 

آخرین ویرایش: 1397/09/05

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین