اردو, جهادی, مهربانی, مانیان

شادی کودکان روستای مانیان با اقدام جهادی موج مهربانی ها

اعضای بنیاد خیریه موج مهربانی با حضور در روستای مانیان شهرستان جهرم اقدام به ترمیم و رنگ آمیزی دیوار های دبستان این روستا کردند.

سارا افروشه دبیر بنیاد خیریه موج مهربانی در گفتگو با خبرنگار پسین جهرم گفت : اعضای بنیاد خیریه در ادامه فعالیت های عام المنفعه و بشر دوستانه خود این هفته باحضور در روستای مانیان بخش

سیمکان اقدام به رنگ آمیزی بخشی از مدرسه کوثر این روستا کردند.

وی افزود: ترمیم و رنگ آمیزی دیوارهای مدرسه از اقداماتی بود که در این اردوی یک روزه جهادی توسط اعضای بنیاد موج مهربانی انجام شد.

افروشه بیان کرد: هزینه این برنامه افزون بر 600 هزار تومان بود که تمام آن توسط بنیاد خیریه موج مهربانی و به همت خیرین تامین شده است.

http://pasinejahrom.ir/news/show/5768

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین