گزارش دوم سیل استان سیستان و بلوچستان - ساخت مدرسه

همراهان گرامی
از این که همواره با حمایت و پشتیبانی شما توانسته ایم خدماتی به فرزندان ایران زمین ارئه دهیم به خود میبالیم.
با توجه به سیل اخیر در استان های جنوبی کشور بنیاد خیریه موج مهربانی بر اساس وظیفه ذاتی و مسولیت اجتماعی خود بر این مسئله ورود کرد.
که توانسیم با حمایت شما اقدامات شایسته ای انجام بگیرد.
ما در تلاشیم بتوانیم اقدامات زیربنایی را به مردم سرزمین سیستان و بلوچستان و بشاگرد هدیه نمایم.
راه های کمک:
شماره حساب:
0110863680000
شماره کارت :
6037991899789469
بانک ملی .بنیادخیریه موج مهربانی

       

ایمیل

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین