پیام نوروزی

به نام خالق بهار
از فیض نگار، جان هستی به هیجان آمده است و در بزم عارفانه ی شاهد و معشوق ، به یمن ریزش کریمانه ی تحفه های آسمانی، دایره ی دلدادگی و مستانگی نقش تجلی زده است.

در پرده نمایی از بهار دل انگیز و نوروز ۹۹ به امید سرافرازی در عرصه های جهانی و دست یابی به قله های عظمت و اقتدار با توکل به عنایات حضرت حق سروقامت ایستاده ایم.

سال جدید ، سال پرواز، سال شکوهمندی ایران اسلامی مبارک باد.

هئیت مدیره بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین