موج مهربانی جهرمی‌ها به روستاهای لار و بندرعباس رسید

بسته های لوازم التحریر مهرانه توسط بنیاد خیریه موج مهربانی میان دانش آموزان محروم روستایی جهرم، لار و هرمزگان توزیع شد.

موج مهربانی جهرمی‌ها به روستاهای لار و بندرعباس رسید

به گزارش سرویس شهرستان های شیرازه به نقل از پسین جهرم، گروه جهادی شهید حسنعلی رحمانیان که توسط چند جوان جهرمی اداره می شود تاکنون فعالیت ها و خدمات عام المنفعه متعددی را در سطح شهرستان جهرم به ویژه روستاها انجام داده اند.

از برنامه های این گروه که در قالب بنیاد خیریه موج مهربانی و در اوایل آغاز سال تحصیلی برگزار می شود، توزیع بسته های لوازم التحریر میان دانش آموزان بی بضاعت در روستاهای کمتر برخوردار بوده که امسال نیز به همت آنها این امر تاکنون در روستاهای بخش مرکزی جهرم، جویم و بنارویه لارستان انجام شده و قرار است در مرحله بعد، روستاهای محروم بخش سیمکان و خفر و مدارس عشایری شهرستان نیز تحت پوشش قرار بگیرد.

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین