مهربانی, فارس, کودکان بی بضاعت, حمایت, جهرم, بنیاد خیریه موج مهربانی, قلک

دریافت قلک بنیاد خیریه موج مهربانی

بنیاد خیریه موج مهربانی حامی تحصیل بیش از 1000 کودک بازمانده از تحصیل.

از اینکه میخواهید با داشتن یکی از قلک های بنیاد خیریه موج مهربانی از همیاران ما باشید ، سپاسگزاریم.

در این سو دست هایی قلک ها را پر میکنند، درآن سو کوله پشتی هایی پر میشوند از کاغذ، قلم و امید.

در این سو قلب هایی سرشارند از مهربانی و بخشش، درآن سو چشم هایی پر میشوند از شادی و رضا...

لطفا برای دریافت قلک با شماره تلفن: 07154220274 تماس حاصل نمایید.

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین