همراهیتان بی نظیر است, شهادت, نیکی, بنیاد خیریه موج مهربانی, امام حسن عسکری

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد

امام حسن عسکری

امام حسن عسکری (ع) :دنیا، دنیای حساب و کتاب است. نه نیکیهای مردم گم می شود، نه بدیهایشان بی کیفر می ماند. باید عاقبت کار را دید و فرجام را در نظر
داشت.
 

واریز آنلاین به حساب بنیاد خیریه موج مهربانی

واریز آنلاین