دبستان حضرت ابوالفضل

به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، مهرداد الطافی مدیرعامل بنیاد خیریه موج مهربانی در آیین کلنگ‌زنی مدرسه دو کلاسه در روستای چغل گفت: این چهاردهمین پروژه‌ای است که این خیریه در دستور کار دارد و تاکنون ۱۲ مدرسه را به صورت صددرصد در مناطق محروم کشور اهدا کرده‌ایم.

وی افزود: در شهرستان کهگیلویه پنج پروژه را استارت زدیم که یکی از آن‌ها در مهرماه افتتاح و مابقی با همکاری پیمانکاران ظرف سه ماه آینده تحویل آموزش وپرورش داده می‌شوند.

الطافی گفت: این پروژه به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان و صددرصد خیری تامین اعتبار شده است.

وی رسالت موسسه موج مهربانی را استفاده دانش‌آموزان مناطق محروم از فضاهای استاندارد آموزشی عنوان و خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که  قرار هست کلنگ‌زنی کنیم به همت مدیران و مردم با موسسه بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، مهرداد الطافی مدیرعامل بنیاد خیریه موج مهربانی در آیین کلنگ زنی مدرسه دو کلاسه در روستای چغل گفت: این چهاردهمین پروژه ای است که این خیریه در دستور کار دارد و تاکنون ۱۲ مدرسه را به صورت صددرصد در مناطق محروم کشور اهدا کرده ایم.

وی افزود: در شهرستان کهگیلویه پنج پروژه را استارت زدیم که یکی از آن ها در مهرماه افتتاح و مابقی با همکاری پیمانکاران ظرف سه ماه آینده تحویل آموزش وپرورش داده می شوند.

الطافی گفت: این پروژه به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان و صددرصد خیری تامین اعتبار شده است.

وی رسالت موسسه موج مهربانی را استفاده دانش آموزان مناطق محروم از فضاهای استاندارد آموزشی عنوان و خاطرنشان کرد: پروژه هایی که  قرار هست کلنگ زنی کنیم به همت مدیران و مردم با موسسه بستگی دارد.

به گزارش پایگاه خبری پیشرفت استان، مهرداد الطافی مدیرعامل بنیاد خیریه موج مهربانی در آیین کلنگ‌زنی مدرسه دو کلاسه در روستای چغل گفت: این چهاردهمین پروژه‌ای است که این خیریه در دستور کار دارد و تاکنون ۱۲ مدرسه را به صورت صددرصد در مناطق محروم کشور اهدا کرده‌ایم.

 

وی افزود: در شهرستان کهگیلویه پنج پروژه را استارت زدیم که یکی از آن‌ها در مهرماه افتتاح و مابقی با همکاری پیمانکاران ظرف سه ماه آینده تحویل آموزش وپرورش داده می‌شوند.

الطافی گفت: این پروژه به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان و صددرصد خیری تامین اعتبار شده است.

وی رسالت موسسه موج مهربانی را استفاده دانش‌آموزان مناطق محروم از فضاهای استاندارد آموزشی عنوان و خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که  قرار هست کلنگ‌زنی کنیم به همت مدیران و مردم با موسسه بستگی دارد.

با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و به همت خیریه موج مهربانی مدرسه ابتدایی روستای چغل در کهگیلویه کلنگ‌زنی شد. به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، مهرداد الطافی مدیرعامل بنیاد خیریه موج مهربانی در آیین کلنگ‌زنی مدرسه دو کلاسه در روستای چغل گفت: این سیزدهمین پروژه‌ای است که این خیریه در دستور کار دارد و تاکنون ۱۲ مدرسه را به صورت صددرصد در مناطق محروم کشور اهدا کرده‌ایم. به صورتوی افزود: در شهرستان کهگیلویه پنج پروژه را استارت زدیم که یکی از آن‌ها در مهرماه افتتاح و مابقی با همکاری پیمانکاران ظرف سه ماه آینده تحویل آموزش وپرورش داده می‌شوند. الطافی گفت: این پروژه به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان و صددرصد خیری تامین اعتبار شده است. وی رسالت موسسه موج مهربانی را استفاده دانش‌آموزان مناطق محروم از فضاهای استاندارد آموزشی عنوان و خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که  قرار هست کلنگ‌زنی کنیم به همت مدیران و مردم با موسسه بستگی دارد.

گالری تصاویر