دبستان معرفت و مساوات

به گزارش راه ملت؛ امضای تفاهم نامه تکمیل پروژه شش کلاسه خلف آباد در حوزه شهرستان بویراحمد شهر یاسوج با حضور مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد ، معاونین ، مدیر عامل ، معاونین بنیاد خیریه موج مهربانی و خانواده محترم معرفت و مساوات منعقد شد.

مدیر عامل بنیاد خیریه موج مهربانی، افزود: این پروژه به متراژ ۳۸۵ متر مربع و به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در روستای خلف آباد شهر یاسوج ساخته می‌شود.

وی افزود این پروژه در نیمه دوم مهرماه سال جاری مورد بهره برداری خواهد رسید که پیش از ۶۰۰ دانش آموز در دو شیفت صبح و عصر از این فضای استاندارد آموزشی بهرمند می شوند.

الطافی افزود: این مدرسه به همت خیر نیک اندیش خانواده های محترم معرفت و مساوات به نیت مرحومه مساوات تأمین مالی گردیده و با نظارت اداره کل نوسازی استان و بنیاد خیریه موج مهربانی اجرا می شود‌ انشاالله که باقیات و صالحات این مدرسه به روح آن مرحومه و خانواده محترمشان نصیبشان شود‌.

وی، بیان کرد: بنیاد خیریه موج مهربانی سفیر مدرسه سازی و مدرسه یاری در کشور شش مدرسه را در استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت صد در صد خیری به دانش آموزان مناطق محروم این استان تقدیم نموده است همچنین از خیرین محترم نیک اندیشان دعوت می شود در این امر حسنه و صدقه جاریه مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یاسوج، امضای تفاهم نامه تکمیل پروژه شش کلاسه خلف آباد در حوزه شهرستان بویراحمد شهر یاسوج با حضور مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد، معاونین، مدیر عامل، معاونین بنیاد خیریه موج مهربانی و خانواده معرفت و مساوات منعقد شد.

مدیر عامل بنیاد خیریه موج مهربانی افزود: این پروژه به متراژ ۳۸۵ متر مربع و به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در روستای خلف آباد شهر یاسوج ساخته می‌شود.

وی ادامه داد: این پروژه در نیمه دوم مهرماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید که پیش از ۶۰۰ دانش آموز در دو شیفت صبح و عصر از این فضای استاندارد آموزشی بهرمند می شوند.

الطافی یادآور شد: این مدرسه به همت خیر نیک اندیش خانواده های معرفت و مساوات به نیت مرحومه مساوات تأمین مالی گردیده و با نظارت اداره کل نوسازی استان و بنیاد خیریه موج مهربانی اجرا می شود که انشاالله باقیات و صالحات این مدرسه نصیب روح آن مرحومه و خانواده محترم شود.

مدیرعامل بنیاد خیریه موج مهربانی خاطرنشان کرد: بنیاد خیریه موج مهربانی سفیر مدرسه سازی و مدرسه یاری در کشور ۶ مدرسه را در استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت صد در صد خیری به دانش آموزان مناطق محروم این استان تقدیم نموده و همچنین از خیرین نیک اندیش دعوت می شود در این امر حسنه و صدقه جاریه مشارکت کنند.

تفاهم نامه تکمیل پروژه شش کلاسه خلف آباد در حوزه شهرستان بویراحمد شهر یاسوج با حضور مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد ، معاونین ، مدیر عامل ، معاونین بنیاد خیریه موج مهربانی و خانواده محترم معرفت و مساوات منعقد گردید.

مدیر عامل بنیاد خیریه موج مهربانی گفت: پروژه به متراژ ۳۸۵ متر مربع و به ارزش ۶۰ میلیارد ریال  در روستای خلف آباد شهر یاسوج ساخته می‌شود.

وی ادامه داد:این پروژه در نیمه دوم مهرماه سال جاری مورد بهره برداری خواهد رسید که پیش از ۶۰۰ دانش آموز در دو شیفت صبح و عصر از این فضای استاندارد آموزشی بهرمند می شوند.

الطافی گفت:این مدرسه به همت خیر نیک اندیش خانواده های معرفت و مساوات به نیت مرحومه مساوات تأمین مالی گردیده و با نظارت اداره کل نوسازی استان و بنیاد خیریه موج مهربانی اجرا می گردد انشاالله که باقیات و صالحات این مدرسه به روح آن مرحومه و خانواده محترمشان نصیبشان گردد.

وی افزود: بنیاد خیریه موج مهربانی سفیر مدرسه سازی و مدرسه یاری در کشور شش مدرسه را در استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت صد در صد خیری به دانش آموزان مناطق محروم این استان تقدیم نموده است.

همچنین از خیرین نیک اندیشان دعوت می شود در این امر حسنه و صدقه جاریه مشارکت نمایید.

گالری تصاویر